WAT IS YOGA?

Yoga is veel meer dan alleen maar fysieke houdingen aannemen op een mat. Het is een duizenden jaren oude traditie die eerst mondeling van leraar tot leerling werd overgedragen. Op een gegeven moment is deze kennis opgeschreven in schrift, en het Sanskriet waar het in is geschreven, is tot nu toe de oudste taal van de wereld. De Veda's, de Bhagavad Gita,de Srimad Bhagavatam, de Upanishads, de Santana Dharma en de Sutra's van Patanjali zijn de meest bekende (heilige) geschriften.


in de Yoga zijn er ook verschillende stromingen die voor het individu aansluiten op zijn of haar ontwikkeling. Er is bijvoorbeeld Ashtanga yoga, Raja Yoga, Hatha Yoga, Kriya Yoga, Gyaan Yoga, Karma Yoga en Bhakti Yoga. Maar de meest bekende is het 8 voudige pad van Patanjali. Waarin de relatie van het individu tot zichzelf en de samenleving wordt verbeterd, om eerst een goed (mede)mens te kunnen zijn, daarna wordt het lichaam en de adem  gezuiverd en versterkt waardoor de mind meer stil en gebalanceerd kan zijn, waardoor er een innerlijke focus ontstaat om langer geconcentreerd te kunnen mediteren op wie wij nu zijn als individu en hoe wij in elkaar zitten, om ons zelf beter te kunnen begrijpen en te harmoniseren, om een diepere vorm van begrip, compassie en wijsheid te vinden voor ons eigen lijden en om hier mee om te gaan, het leren los te laten (onthechten) en om meer in verbinding te komen met het ware aspect van ons bestaan als ziel in relatie tot de goddelijke/universele ziel. En dat wij de eigenschapen van waarheid, gelukzaligheid en eeuwigheid: "Sat chit ananda" meer mogen ervaren en hierdoor onze ware zelf, onze ware natuur meer gaan herinneren en beleven. Het is het verenigen van ons individuele bewustzijn naar/met het komische bewustzijn. Naar een bewustzijn toestand van eenheid en verbinding.
Het woord Yoga vanuit het Sanskriet heeft als betekenis om zich te verbinden, verenigen met onze ware zelf, onze innerlijke bron. Dit kan god/Isvara worden genoemd, of Krishna, Shiva, Paramatma. het zijn maar namen om iets goddelijks & universeels te kunnen verwoorden.
Maar er wordt ook veel gebruik gemaakt van de term Yoga. En mensen zien het maar als een combinatie van elementen waar ze zelf behoefte aan hebben. Je hebt bijvoorbeeld Yin Yoga, Aerial Yoga, Dru Yoga en nog meer varianten. Dit is nog steeds gericht op lichaamsbewustzijn en beweging, maar in een ander jasje gegoten, en staat (gedeeltelijk) los van de traditionele Yoga uit India. Er wordt helaas ook misbruik gemaakt van de term Yoga, en mensen creëren varianten die helemaal los staan van deze duizenden jaren oude traditie en filosofie. Tegenwoordig heb je yoga op een surf plank ( Sup Yoga), en kan je zelfs een biertje vasthouden tijdens verschillende houdingen 

(Bier Yoga), en als je het leuk vind om tijdens of na de yoga les jonge geitjes te knuffelen, heb je nog Geit Yoga.


BrahmRishi Vishvatma Bawra


Mijn Yogaleraar Ron van der Post is ingewijd door zijn Guru BrahmRishi Vishvatma Bawra. Deze Guru heeft nog andere mensen ingewijd waaronder Swami Raghavand Parivrajak. Sinds 2015 ben ik leerling van Ron van der Post en vanaf 2020 ben ik ook  leerling geworden van Swami Raghavand Parivrajak.  en word ik door hen nog meer bijgeschoold in de Yoga traditie en filosofie. Deze duizenden jaren oude kennis is van schatbare waarde voor ieder mens. En wordt via leraar tot leerling doorgeven, om zo de mensheid te kunnen dienen in hun proces tot gezondheid, heling van fysieke en energetische blokkades, geluk/liefde/blijheid/vrede in ons zelf en uiteindelijk de verlichting.

De basis van deze filosofie is dat het zichtbare en onzichtbare universum uit twee oer elementen bestaat. (Vader) Bewustzijn (Purusha) en (moeder) natuur/energie (Prakrti). Door hun samenwerking  openbaart het leven zoals we kennen. Bewustzijn kan geen expressie hebben zonder energie. En energie kan zich niet manifesteren zonder bewustzijn. De ziel uit zich via het lichaam, maar het lichaam is levenloos zonder de ziel. Vanuit het Hindoeïsme wordt deze eeuwige kosmische samenspel en liefde verbeeld met personificaties. Zoals Krisha & Radha, Shiva & Shakti en Rama & Sita.
Onder andere de Vedanta & de Samkhya filosofie zijn een gedetailleerde en wetenschappelijke studie over de samenwerking tussen Purusha en Prakrti,

Ook grotere weterschappelijke instituten erkennen en herkennen deze studie en eren het met de symboliek van Hindoestaanse goden. Waaronder CERN die een groot standbeeld van Nataraj ( dansende Shiva) op hun terrein hebben staan, om de dans van het universum te vertegenwoordigen, en hoe alle atomen en deeltjes zich bewegen en dansen door een universele kracht en intelligentie. Ook de Sanatana Dharma spreekt over de wetmatigheid van het eeuwige, de structuur van het universum en daarin de rol van de mens tot deze natuur. Want onder andere door de Nederlander Marcel Messing wordt verwoord en omschreven.
Deze praktische filosofieën zijn gebaseerd op een holistische visie van de gehele mens. Een onderdeel van deze kennis en filosofie is dat het fysieke lichaam  een manifestatie van meer subtielere lichamen. Deze subtielere lichamen zij verbonden met onze state of mind en met onze gedachten en emoties. De Nederlandse uitspraken zoals " een brok in de keel", " een knoop in de maag",  "een pak van het hart",  duit op een samenwerking tussen ons lichaam en plekken waar emoties en gedachten zich kunnen bevinden. De Yoga biedt een praktische en overzichtelijke aanpak tussen de samenwerking van onze fysieke lichaam en onze subtielere lichamen. Helaas is dit voor veel mensen nog een onbekend
gebied , en zij weten niet hoe deze subtielere lichamen in elkaar zitten. Het is nog te abstract en ontastbaar om te begrijpen, laat staan om te voelen en te ervaren.

Vanuit mijn 3 jarige Yoga opleiding bij Ron van der Post, door mijn persoonlijke bijscholing en ervaring, en door de kennis van Swami Raghavand Parivrajak kan ik andere mensen persoonlijk begeleiden en ondersteunen in hoe deze waardevolle Yoga kennis, praktisch kan worden gemaakt.
Ben je benieuwd naar deze kennis, en hoe deze toepasbaar kan worden gemaakt in jouw leven? Door in gesprek te gaan en jou beter te leren begrijpen en aanvoelen, kan ik een plan van aanpak maken om zo dienstbaar te zijn in jouw ontwikkeling en jouw wensen.
De eerste afspraak is geheel kosteloos en zonder klok (tijdperiode).E-mailen
Bellen
Instagram